PRONAJMU POKOJ
PRONAJMU BYT
HLEDÁM SPOLUBYDLÍCÍ
VLOŽIT NABÍDKU / POPTÁVKU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

oddělovač

1) KE KAŽDÉ NEMOVITOSTI JE ZÁJEMCE ČI ZPROSTŘEDKOVATEL POVINEN DODAT TYTO DOKUMENTY

oddělovač
  • LV tzv. list vlastnictví na který poukazuje „výpis z katastru nemovitostí“ – kupní smlouva, smlouva o převodu čl. práv a povinností, smlouva o dědictví, darovací smlouva, smlouva o převodu bytu do vlastnictví člena družstva, smlouva o restitučním nároku apod.
  • V případě složitějšího právního stavu či nutného postupu pro převod nemovitosti bude tato informace součástí informací o nemovitosti.
  • Snímek katastrální mapy
  • Foto nemovitosti – minimálně 4 fotografie, venkovní pohled na dům, byt, pozemek apod. foto sociálního zařízení WC či koupelny, kuchyně a obývacího pokoje. Fotografie budou po revizi asistentkou upraveny do formátu vhodného pro webovou prezentaci. Dbáme na to, aby dům nebyl rozpoznatelný dle popisného čísla. Každé foto bude označeno vodoznakem Pronajmupokoj.cz
  • Video z prohlídky nemovitosti. Tj. průchod z chodby celým bytem s nahlédnutím do místnosti.
  • Plánek nemovitosti s uvedením „m²“ každé místnosti, rozměrů jednotlivých stěn – výška, šířka, délka ( pro lepší orientaci v místnosti a umístění vybavení )
  • Informace o příslušenství nemovitosti – sklep, komora, parkovací stání, garáž, půda, kóje, zahrada, předzahrádka, balkón, zimní zahrada apod.
  • Všechny nemovitosti budou vkládány v jednotném stylu společnosti Pronajmupokoj.cz - Vše bude podřízeno „brandingu“ Pronajmupokoj.cz.

Bez těchto údajů nebude nemovitost uvedena do systému Pronajmupokoj.cz. V případě, že údaje nebudou doplněny, společnost Pronajmupokoj.cz si tímto vyhrazuje právo nemovitost ze systému vyřadit.

2) ZADÁVÁNÍ NEMOVISTÍ DO SEKCE VIP A DO SEKCE REALITNÍCH MAKLÉŘŮ

oddělovač

V případě nečinnosti či v případě prokázání nevhodného či nelegálního chování osob spolupracujících se společnosti Pronajmupokoj.cz si tato společnost vyhrazuje právo smlouvu o spolupráci ukončit a požadovat škody vzniklé tímto jednáním. Osoba, která bude pravidelně porušovat principy spolupráce se společností Pronajmupokoj.cz, bude obcházet společnost Pronajmupokoj.cz – přes majitele nemovitosti, jiné zprostředkovatele, uvede nabídku společnosti Pronajmupokoj.cz na veřejně přístupné webové stránky či do tiskových médií, prezentací po internetu (kde byla veřejná prezentace klientem zakázána) apod., bude vyvíjet snahu o získání provize navíc či tuto provizi získá, bude uvedena v tzv. black listu, černé listině spolupracujících osob se společností Pronajmupokoj.cz.

Společnosti Pronajmupokoj.cz bude pravidelně kontrolovat všechny smluvní strany, aby byla zajištěna spolupráce všech stran.

3) BLACK LIST

oddělovač

Do systému mohou vkládat nemovitosti podle daných pravidel pouze osoby, které mají se společností Pronajmupokoj.cz uzavřenou smlouvu o spolupráci. Na každou nemovitost bude uzavřen dodatek s uvedením konkrétní nemovitosti a výše provize pro smluvní strany. Smlouva o dodatek bude mít vždy písemnou formu – tisk, tzv. elektronická smlouva, email, jiná elektronická písemná komunikace.

Smlouva o spolupráci a dodatky k této smlouvě se společností Pronajmupokoj.cz budou uzavírány zejména na základě osobního jednání.

4) PROVIZE

oddělovač

Provize společnosti Pronajmupokoj.cz je stanovena vždy individuálně, písemně. Obecné rozmezí je stanoveno na jeden měsíční nájem z pronájmu nemovitosti.

Naším hlavním cílem je spokojenost klienta nabízejícího nemovitost, ale na druhou stranu i klienta, který se stává nájemcem v dané nemovitosti. Provize je stanovena Dodatkem ke smlouvě o spolupráci, dále je stanovena ve Smlouvě o zprostředkování s majitelem nemovitosti.