PRONAJMU POKOJ
PRONAJMU BYT
HLEDÁM SPOLUBYDLÍCÍ
VLOŽIT NABÍDKU / POPTÁVKU

BLACK LIST

oddělovač

Osoby jednající jménem Pronajmupokoj.cz jsou povinny řídit se etickým kodexem - souborem pravidel a principů určující obchodní a morální principy společnosti. Porušení těchto principů vede k zařazení do tzv. blacklistu - seznamu osob kteří svým jednáním významně poškodili dobré jméno společnosti a od kterých Phoenix Europe zásadně distancuje.

Daniel Hamšík - Remax, podvodné jednání

Ota Jedlínský - zprostředkovatel, nečestné jednání

Vladimír Juračák - vymáhání pohledávek, podvodné jednání